Danuta Jacoń

Danuta Jacoń

 • e-mail: enigmatyzm@tlen.pl;
 • magister psychologii (2003r.),
 • urodzona 25.08.1981., Pabianice
 • Ukończenie studiów wyższych magisterskich 2000-2005, Uniwersytet Łódzki Wydział: Nauk o Wychowaniu, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna.
 • 2004-2005, Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce. 2000-2005
 • Otrzymywanie Listów Gratulacyjnych Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2004 - Półroczny wyjazd na stypendium naukowe w ramach programu: Socrates - Erasmus. University of Sunderland, Wielka Brytania. Uzyskanie Advanced Diploma of Independent Studies. University of Sunderland, Wielka Brytania.

Przebieg pracy zawodowej, wolontaryjnej i staży

 • 2006 - nadal Psycholog Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi.
 • 2006 Dwumiesięczna praca jako rodzinny psycholog i masażysta, Bruksela, Belgia.
 • 2006 Początek współpracy z Polskim Zwišzkiem Biegów na Orientację, praca na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie z zawodnikami przygotowującymi się do Mistrzostw Świata.
 • 2005-2006 Praca w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale. Stanowisko: psycholog.
 • 2004-2005 Praktyka psychologiczna pod kierunkiem psychologa klinicznego: Ewy Majchrowskiej, PabianMed, Pabianice.
 • 2004-2005 Współpraca z oddziałami rehabilitacji czterech szpitali w województwie Łódzkim, w celu zebrania materiałów do pracy magisterskiej i wolontaryjnego niesienia pomocy pacjentom.
 • Lato 2005 Dwumiesięczna praktyka psychogerontologiczna przy opiece nad ludźmi starszymi, Chateau de Souternon, Francja.
 • Lato 2004 Sześciotygodniowa praca u rodziny Richardson, Francja.
 • 2004 Sześciomiesięczne zatrudnienie w Cafe Basha, Sunderland, Wielka Brytania. Obowiązki: budowanie wizerunku firmy, tworzenie akcji promocyjnych.
 • Lato 2003 Siedmiotygodniowa praca u Rodziny Levet, Francja.
 • Lato 2002 Siedmiotygodniowe zatrudnienie u rodziny Toulin w Fontainebleau, Francja.
 • Lato 2001 Trzy miesięczna praca w Maine, Stany Zjednoczone. Organizowanie zajęć sportowych, artystycznych i intelektualnych dla osób ze wszystkich grup wiekowych.

Odbyte szkolenia

 • 2006 Kurs: "Praca z traumą." Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, W-wa.
 • 2006 Szkolenie: "Psychologia w sporcie", Firma edukacyjna "Optima" pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poronin.
 • 2005-2006 Szkolenie:"Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs zaawansowany" Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa.
 • 2004-2005 Szkolenie: A. B. C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwišzaniu, Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź.
 • 2005 Kurs: "Psychologiczne metody terapii bólu.", Polski Instytut Ericksonowski.
 • 2005 Szkolenie: Ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej, Ochotnicze Centrum Ratownictwa RS, Pabianice. 2
 • 004 Ukończenie kursu: "Specjalistyczny masaż leczniczy", Centrum Rehabilitacji "Intermedicus", Łódź.
 • 2004 Szkolenie: " Zły dotyk", Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Łódź.
 • 2003 Ukończenie kursu: "Podstawy opieki nad osobami z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi". Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.
 • 2003 Uzyskanie tytułu: Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej. Uniwersytet Medyczny, Łódź.
 • 2001-2002 Kurs " Podstawy opieki paliatywnej i hospicyjnej." Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
 • 2000-2001 Kurs "Pedagogika Marii Montessori" prowadzony przez dr Ewę Łatacz, U.Ł.
 • 1997 Kurs Społecznych Konserwatorów Zabytków w Skansenie w Ciechanowcu.

Działalność naukowa

 • 2006 Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - co i jak można robić inaczej?". Prowadzenie warsztatów "TSR & SPORT".
 • 2006 Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Terapii Krótkoterminowej; " 2006 Annual EBTA Conference" Kraków, Polska.
 • 2006 Prezentacja cyklu wykładów dla Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie pt.: "Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach a sport".
 • 2005-2006 Udział w zjazdach Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Centrum Olimpijskim w Warszawie, członkostwo w Zespole ds. Psychologii.
 • 2005 Wystąpienie na konferencji: "Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce - możliwości i perspektywy, Toruń 2005". Temat prezentowany: "TSR a terapia żałoby".
 • 2003 Udział w badaniach: "Psychofizjologia widzenia", autor: dr. Jan Młodkowski, U.Ł.
 • 2000-2003 Działalność w projektach Studenckiego Koła Neurofizjologiczno-Psychologicznego. Koordynator: dr Marieta Krotewicz, U.Ł.

Uprawiane dziedziny sportu

  Pływanie, nurkowanie, (żeglarstwo, windsurfing), gimnastyka, yoga, trekking.

Dodatkowe informacje

 • 1999 Stopień Młodszego Ratownika WOPR.
 • 1999 Uzyskanie Prawa Jazdy.
 • 1993-1999 Mistrzostwa Miasta Pabianic w Pływaniu. Kilkukrotne zwycięstwa na dystansie 50m. Style: dowolny oraz klasyczny.
 • 1997 Stopień Sternika Jachtowego.
 • 1996 Członek załogi barkentyny: Pogoria. Organizator: Sail Training Association Poland.
 • 1995 III miejsce w regatach jachtów kabinowych na Zalewie Sulejowskim.
 • 1995 Stopień Żeglarza Jachtowego.

Zainteresowania i hobby

  Malarstwo, rysowanie, collage, projektowanie plastyczne.

Języki obce

  Zdanie egzaminów z języka angielskiego:
 • Grudzień 1999 Certificate in Advanced English,
 • Czerwiec 1998 First Certificate in English.
 • Intensywna nauka języka francuskiego. 2002-2005 Ośrodek Alliance Francaise w Łodzi.
 • Cztery lata nauki języka niemieckiego w liceum.
 • Wrzesień 2002 Kurs językowy w Getyndze, Niemcy.